31 thoughts on “Good evening …

  1. Yakana karanfil tak bekle havalanında???canına kurban ne güzelsin kız sen???Koray kovmadan gidelim burdan???? @burcu.buldu ?

Leave a Reply